THÔI THẾ LÀ!

Author: | Posted in Cuộc sống No comments

Thôi thôi thôi thế là thôi!
Tiếc cho vang bóng một thời hữu danh…
Cuộc đời sao cứ mong manh
Mới hôm qua đó đã thành hư không
Kiếp người lận đận long đong
Mải mê danh lợi tấn phong vương triều
Hãi hùng dây đứt cánh diều
Cõi trần lầm bụi cuối chiều ngày thu
Tiễn theo làn gió vi vu
Gởi về tiên giới khúc du ngút ngàn…

Biết rằng ai cũng một lần
Ngẫm sao vẫn thấy muôn phần xót xa
Kiếp người cứ thế… oan gia
Vừa hôm qua đó
nay đà…
hư không!

Add Your Comment