Kính chào các người đẹp và các vị khách hữu duyên đến với website KHỎE VÀ ĐẸP!  Trang Web này được lập ra vào tháng 8/2013 với tên VẦNG TRĂNG dưới bút danh Nhật Hằng. Khi đó, chủ trang đang dạy