Phụ nữ được coi là phái đẹp. Vì vậy phụ nữ là phải đẹp. “Đàn bà đẹp thì luôn có quà” – qua thời gian, câu nói lại càng trở nên đúng hơn, nổi tiếng hơn trong xã hội hiện đại. Thực tế cho thấy, phụ nữ đẹp đi